0908.140.363

Nhân Sự V & T

Khao Khát ?

Khao khát bao giờ cũng là điểm làm nên sự khác biệt giữa những người trẻ.

Ai có ước mơ lớn.

Dám chấp nhận thử tháchchấp nhận thất bại.

Dám đi trên những con đường xa và đầy chông gai… thì thành công sẽ đến.

Còn những bạn trẻ có khao khát nhỏ, tư duy tìm công việc nhẹ nhàng.

Thì trước sau gì cũng có ngày giấc mơ con đè nát cuộc đời con”.

Khao khát có 4 bước để rèn luyện tính kiên định: 

Bước đầu tiên, là bạn cần phải có mục tiêu hoặc sự vươn tới rõ ràng dựa trên mong muốn, đam mê đạt được kết quả.

Thứ hai, phải có kế hoạch mô tả trình tự hành động rõ ràng.

Thứ ba, cần có nhận thức độc lập, không chịu ảnh hưởng của những tác động có hại, kể cả tác động của họ hàng, bạn bè, người quen.

Thứ tư, cần liên minh, hợp tác với một hoặc một vài người ủng hộ sự cố gắng vươn tới mục tiêu theo đúng kế hoạch hành động của bạn.

6 phương thức làm việc của nhân sự V & T

1. Hiểu chính xác mục đích/mục tiêu

2. Điều tra đầy đủ

3. Lập kế hoạch dựa trên quy trình và tư duy có hệ thống

4. Sự thử thách của người có liên quan

5. Theo dõi sát sao quá trình xúc tiến

6. Liên tục kiểm tra, phản hồi, hướng dẫn.

10 điều khao khát của khách hàng mà nhân sự V & T phải biết !

1. Khách hàng mong muốn bạn thể hiện sự quan tâm đến cuộc sống của họ.

2. Khách hàng mong muốn bạn nhanh chóng.

3. Khách hàng mong muốn bạn có mặt.

4. Khách hàng mong muốn một giọng nói thân thiện và một nụ cười nồng ấm.

5. Khách hàng mong muốn bạn hứa ít làm nhiều.

6. Khách hàng mong muốn được giúp đỡ… họ không muốn bị bán.

7. Khách hàng mong muốn nghe câu nói “Vâng” tôi có thể làm được như vậy.

8. Khách hàng mong muốn các nhân viên dịch vụ chăm sóc khách hàng được đào tạo và trau dồi kỷ năng thích hợp.

9. Khách hàng mong muốn không có sự “bới lông tìm vết”.

10. Khách hàng mong muốn nghe được hai chữ kỳ diệu “cám ơn”.