0908.140.363

Văn Hóa - Giá Trị Cốt Lõi

 Văn Hóa

 V & T là ngôi nhà cộng đồng chung mà mỗi chúng ta sống và làm việc ở đó. Mỗi người V & T phải trung thành với sự nghiệp của Công Ty. Chúng ta phải hạnh phúc trong ngôi nhà này thì chúng ta mới làm cho khách hàng của mình hạnh phúc được.

– Người V & T đến với V & T không chỉ để làm việc, họ sống nữa. Vì vậy mà người V & T cần có một triết lý chung để sống.

 V & T cần có một sự khác biệt trong số hàng trăm triệu doanh nghiệp trên thế giới này. Vì V & T cần có một triết lý kinh doanh riêng biệt.

– Thế hệ này và rồi những thế hệ mai sau nữa sẽ chung tay xây dựng lên V & T. Vì V & T cần có một bộ Gene để duy trì và phát triển, đó là văn hóa doanh nghiệp.

Giá Trị Cốt Lõi

– Những giá trị cốt lõi trong bài viết này được đúc kết qua quá trình hình thành và phát triển, từ những thành công và cả những thất bại, nhọc nhằn của từng giai đoạn hình thành và phát triển V & T.

– Xin gửi tới bạn, một thành viên không thể thiếu của ngôi nhà cộng đồng chung V & T. Những giá trị tinh túy nhất trong văn hóa của người V & T. Rất mong bạn hãy biết trân trọng, cùng gìn giữ và phát triển, sử dụng như một phương châm sống và hành động để dù ở đâu, lúc nào chúng ta đều được nhận ra là Người V & T.

● Thực tiễn là tiêu chuẩn ĐỂ KIỂM NGHIỆM CHÂN LÝ

● Trưởng thành qua những THÁCH THỨC VÀ THẤT BẠI

● Thích ứng nhanh là SỨC MẠNH CẠNH TRANH

● Sáng tạo là SỨC SỐNG

● Tư duy HỆ THỐNG

● Kết hợp ĐÔNG TÂY

● V & T là NGÔI NHÀ CỘNG ĐỒNG CHUNG